Walk-in garderobe

Vi kjører noenlunde samme løsning i Villariarveien slik vi har det i dag. Vi har ikke avstengt walk-in mot soverom i dag, i det nye huset er det tegnet inn skyvedør fra soverom til walk-in og fra walk-in til bad.  Løsningen blir innebygd PAX fra IKEA Rommet er ikke stort. D...
hits